OVER DE WERKGROEP TRAGE WEGEN STEKENE

Trage wegen bekend maken, heropenen, beschermen en laten onderhouden door de gemeente, dat zijn de kernambities van de werkgroep.

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers.

Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Of een weg traag is, hangt dus uitsluitend af van de gebruikers.

Stekene ligt bezaaid met trage wegen. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen. Helaas staan ze in Stekene onder druk.


Heet van de naald

Aan de wandelaars en buurtbewoners van de Zandstraat

26 januari 2021

Deze brief gaat over de Kemelweg, die vertrekt vanuit de Zandstraat en in zuidelijke richting naar de Hellestraat gaat. Volgens velen is hij één van de mooiste trage wegen van Stekene. In 2008 werd ter hoogte van de Zandstraat een slagboom geplaatst. De slagboom schrikte de gemiddelde wandelaar wel af, maar langs links en rechts kon je er nog gewoon langs wandelen en dus bleven vele buurtbewoners hem toch gebruiken. Tot nu… Lees meer


Nieuws