Aan de wandelaars en buurtbewoners Kemelstraat/wijk Hellestraat

Er was eens… een mooie trage weg tussen de Kemelstraat en de Pastoor van Lierdestraat. Gedurende tientallen jaren gebruikten vele wandelaars, schoolgaande kinderen en buurtbewoners deze verbindingsweg. Tot 2012… Toen werd de weg ten onrechte afgesloten.

Vrijwel meteen kwam er veel protest van de buurt. Het toenmalige gemeentebestuur beloofde tot 2 maal toe schriftelijk aan verschillende buurtbewoners dat ze onmiddellijk proces-verbaal zouden laten opstellen tegen de persoon die de weg had afgesloten. Dit is echter nooit gebeurd en sindsdien is de weg ontoegankelijk.

De gemeente hoopte in onderling overleg te kunnen onteigenen maar tot op heden kon de gemeente maar 2 van de 7 grondinnemingen bekomen.  De 5 resterende grondinnemingen zijn de moeilijkste, want niet alle eigenaars willen meewerken in het onteigeningsdossier dat als sinds 2009 loopt. Deze strategie blijft tot op vandaag zonder resultaat.

In september 2019 trad een nieuw decreet voor gemeentewegen in werking. Door dat decreet kan de gemeente een trage weg omvormen tot een gemeenteweg, ook als die op privé terrein ligt, op voorwaarde dat er bewezen kan worden dat de weg 30 jaar ononderbroken gebruikt werd.

Daarom verzamelde de werkgroep Trage wegen Stekene getuigenissen over het gebruik van trage wegen. En mét resultaat: voor deze trage weg geven 95 ondertekenaars aan dat ze hem terug open willen zien gaan. Er zijn 88 getuigenissen van gebruik in het verleden, waaronder verschillende die tot 50 jaar teruggaan.  Ook verschillende organisaties bevestigden dat ze deze weg voor hun activiteiten gebruikten.

Met dit dossier trok Groen Stekene naar de gemeenteraad van 24 november 2020 en vroeg om op basis van het dertigjarig gebruik deze weg als gemeenteweg te erkennen en de weg te heropenen. Het voorstel kreeg steun van Groen en CD&V. Vlaams Belang onthield zich en Gemeentebelangen stemde tegen. Allen vonden het “een sympathieke actie”. Maar…

In hun tegenargumentatie stelde het gemeentebestuur dat de weg de laatste 8 jaar niet meer gebruikt werd, omdat hij was afgesloten. Daardoor is het dertigjarig gebruik niet ononderbroken, en kan de weg niet zomaar als gemeenteweg erkend worden. Hiermee gebruiken ze een argument waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn, want zijzelf lieten het gedurende 8 jaar na om proces-verbaal op te laten stellen of stappen te ondernemen, ondanks de  smeekbedes van de buurtbewoners en de beloftes die zij hen deden. Een jammere vaststelling, maar eentje waar we helaas niets meer aan kunnen veranderen.

Het gemeentebestuur maakte meteen duidelijk dat dat ze geen juridische stappen zullen ondernemen om deze trage weg te heropenen. De gemeente blijft het pad van onteigeningen bewandelen.

Een verloren kans voor deze weg, vindt de werkgroep Trage wegen. Gezien de oorzaak van het ononderbroken gebruik en het bezwaar daartegen, zou een rechter immers kunnen oordelen dat de weg terug opengesteld moet worden omwille van het publiek erfrecht. Mocht het gemeentebestuur dit willen, dan krijgen ze ons dossier met  talrijke getuigenissen cadeau.

Toch eindigde het bestuur op dit punt met een positieve noot: het voornemen om een gemeentelijk beleidskader voor trage wegen op te starten, in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en vzw Trage wegen. Of ze zo uiteindelijk de weg zullen heropenen? De toekomst zal het uitwijzen. We hopen erop, en wensen hen veel succes. Afspraak over vier jaar!

Ondertussen blijven wij ons huiswerk doen, want we hopen dat we niet voor elke afgesloten trage weg nog 2 jaar of langer moet wachten op heropening.

Jij kan daarbij helpen. Via de website www.tragewegenstekene.be kan je getuigen over het gebruik van trage wegen. Deze getuigenissen zijn heel erg belangrijk om trage wegen in de toekomst weer open te krijgen. Ook via de openbare Facebookgroep Trage wegen Stekene kan je het debat over trage wegen volgen. We hopen je daar te lezen!

Werkgroep Trage wegen Stekene