Aan de wandelaars en buurtbewoners van de Zandstraat

Deze brief gaat over de Kemelweg, die vertrekt vanuit de Zandstraat en in zuidelijke richting naar de Hellestraat gaat. Volgens velen is hij één van de mooiste trage wegen van Stekene. In 2008 werd ter hoogte van de Zandstraat een slagboom geplaatst. De slagboom schrikte de gemiddelde wandelaar wel af, maar langs links en rechts kon je er nog gewoon langs wandelen en dus bleven vele buurtbewoners hem toch gebruiken. Tot nu…

Sinds enkele maanden is de trage weg totaal ontoegankelijk gemaakt. Omheen de slagbomen werd prikkeldraad geplaatst en elke betreder van dit pad werd bevolen om het pad te verlaten. En daartegen gingen we in het verweer.

De weg staat in de Atlas der Buurtwegen vermeld als ‘sentier nr 79’. Dat geeft deze weg het statuut van een gemeenteweg, wat de gemeente verantwoordelijk maakt voor het openhouden van deze weg (art 34 van het decreet op de gemeentewegen van 2019). Onbegrijpelijk dus dat de gemeente dit zomaar toelaat.

Daarom riep de werkgroep ‘Trage Wegen Stekene’ op om getuigenissen te verzamelen over het gebruik van deze trage weg. Er kwamen 79 getuigenissen ; 79 vragen van particulieren en organisaties die oproepen om de trage weg te heropenen.

Op voorzet van de werkgroep, bracht de gemeenteraadsfractie van Groen Stekene het dossier met deze getuigenissen op de gemeenteraad van 15 december 2020 en vroeg de heropening van deze trage weg. Het antwoord van het gemeentebestuur is tweeledig. Enerzijds geven zij aan dat ook zij de Kemelweg terug willen heropenen. Anderzijds willen ze momenteel geen stappen in die richting ondernemen. Ze willen eerst werk maken van een beleidsplan rond trage wegen, om de problematiek rond ten onrechte afgesloten trage wegen ‘systematisch’ aan te pakken, en niet ‘ad hoc’. De opmaak van dit beleidsplan zal volgens het Stekens bestuur in het voorjaar van 2021 starten en zal ongeveer 18 maanden duren.

De werkgroep ‘Trage Wegen Stekene’ steunt het opzet om een beleidsplan te maken, maar stelt duidelijk dat dit geen voorwendsel mag zijn om nu niet ad rem te reageren als er een trage weg wordt afgesloten. Zeker niet als de heropening zo duidelijk en talrijk gevraagd wordt en als er geen discussie is over de bevoegdheid van de gemeente, noch over het juridisch kader.

Tot nu toe liet de gemeente alle kansen om krachtdadig op te treden voor deze trage weg verloren gaan. Toen in 2008 aan de gemeente gevraagd werd om de slagboom terug te verwijderen, poneerde onze burgemeester dat dit overbodig was (zie artikel op de achterzijde). In 2012 werd er een inventarisatie van alle trage wegen gemaakt en werd aangeduid voor welke wegen heropening wenselijk was.
www.tragewegenstekene.be/inventaris2012

Helaas, geen enkele van deze trage wegen werd heropend. Integendeel, er zijn er sindsdien nog verschillende afgesloten. Door nu al daadkrachtig te reageren zou de gemeente de geloofwaardigheid van haar beleid voor trage wegen kunnen herstellen.

Ondertussen blijven wij ons huiswerk doen, want we hopen dat we niet voor elke afgesloten trage weg nog 2 jaar of langer moet wachten op heropening.
Jij kan daarbij helpen!

Op deze site kan je getuigen over het gebruik van trage wegen. Deze getuigenissen zijn heel erg belangrijk om trage wegen in de toekomst weer open te krijgen. Ook via de openbare Facebookgroep Trage wegen Stekene kan je het debat over trage wegen volgen. We hopen je daar te lezen!


Werkgroep Trage Wegen Stekene


HLN – 20 en 21 december 2008