Een beleidskader voor Stekense trage wegen

In Stekene loopt momenteel een traject om de trage wegen van onze gemeente in de toekomst een heel duidelijke kader te bieden waarbinnen zij worden vastgelegd en beoordeeld. Tegelijk wordt de toekomst van vele van deze wegels bepaald.

De gesprekken hierover verlopen in een samenwerking tussen de schepen van mobiliteit, lokale ambtenaren en Trage Wegen Stekene, onder begeleiding van vzw Trage Wegen,

De overlegprocedure omvat een traject van inventarisatie, het opstellen van een wenselijkheidsbeeld van trage wegen, onderzoek en inspraak, om ten slotte keuzes te maken. Het uiteindelijke doel is het opstellen van een aftoesinhskader voor trage wegn nu en in de toekomst.

Tegelijk met dit beleidskader voert de gemeente samen met onze werkgroep een actieplan uit om gesloten en moeilijke trage wegen weer open te krijgen.

Trage Wegen Stekene zamelde op vraag van de gemeente recent +- 100 getuigenissen in over eerder gebruik om alvast de wegel in de Vogelzangstraat richting Boskafeeke opnieuw open te maken.

Hopelijk slaagt het bestuur er binnenkort dus in om hiermee deze wegel opnieuw voor gebruikers toegankelijk te maken.

Meer info over de recente ontwikkelingen geven we jullie graag mee tijdens een tragewegenwandeling op 17 oktober tijdens de Dag van de Trage Wegen in Stekene.

Graag tot dan!

(Extra info volgt nog)